දැක්ම

සොබාදහමට අනුකූල වූ ආයුර්වේදයෙන් නිරෝගිමත් ජනතාවක්, සමෘද්ධිමත් පළාතක්.

advanced divider

මෙහෙවර

ආයුර්වේද දර්ශනය අර්ථවත් ලෙස උපයෝගී කර ගනිමින් රෝග නිවාරණ, ප්‍රතිකාර හා පර්යේෂණ සේවා වැඩි දියුණු කිරීම, පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රමය හා ඖෂධීය ශාක වගාව සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය සහ ඖෂධ නිෂ්පාදනය ගුණාත්මකව ඉහල නැංවීම විනිවිදභාවයෙන් හා ආයුර්වේද සේවාවේ හා අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ මනා සහභාගිත්වයෙන් යුතුව ක්‍රියාවට නැංවීම.

මහීපාල හේරත් මැතිතුමා

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා

ආර්.එම්.ඩබ්.එස්.සමරදිවාකර මහතා

ප්‍රධාන ලේකම්

ඩබ්.එම්.සී.කේ. වන්නිනායක මහතා

පළාත් සෞඛ්‍ය ලේකම්

commisioner

වෛද්‍ය ප්‍රියානි මල්කාන්ති ගොඩගේ මිය

වැඩ බලන පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවා වැඩසටහන්

උතුරු මැද පළාත තුල ජීවත්වන ජනතාවගේ නිරෝගීභාවය ඉහළ නංවමින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කරනු වස්  ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් හරහා සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ආවරණය වන පරිදි ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ මට්ටමින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, ප්‍රායෝගික පුහුණු, වැඩමුළු ආදී වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ආයුර්වේදානුකූල මූලධර්ම වලට අනූකූලව ජීවන රටාවේ ධනාත්මක වෙනස්කම් ඇතිකිරීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැලසීම හා සෞඛ්‍ය පහසුකම් වෙත ලඟාවීමට දුෂ්කර වූ ජනතාවට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය පහසුකම් හා සෞඛ්‍ය උපදේශණ සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම අරමුණු කරගත් ව්‍යාපෘති.

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් වල සාරාංශ තොරතුරු නැරඹීම සඳහා මෙම සිතියම මගින් පිවිසෙන්න.

පුවත් හා විශේෂාංග

අධීක්ෂණය

උතුරු මැද පළාත් ආයුර්වේද දෙපර්තමේන්තුව
මුල් පිටුවතොරතුරුපුවත්විමසීම්
Skip to content